ویژگی های پروفیل های مس آلیاژ:

بهترین مواد اولیه و بهترین تجهیزات برای اکسترود این پروفیل های ضامن کیفیت آن می باشد.

کاتالوگ الکترونیکی: کاتالوگ پروفیل برنجی دانلود کاتالوگ

پروفیل توخالی و توپر برنجی :

تولید کننده مقاطع توخالی برنجی با پرس اکستروژن غیر مستقیم 2000 تنی طبق اسـتاندارد DIN آلمان

پروفیل برنجی

تنوع تولیدات :

  • پروفیل های توخالی با مقاطع هندسی و غیر هندسی از جمله لوله و کلکتور
  • پروفیل هایی جهت امور تراشکاری و فورج برای تولید قطعات مختلف از جمله بوش های برنجی و بدنه شیرآلات برنجی
  • لوله های قابل خم کاری و فرم دهی که در صنعت لوستر سازی و همچنین شیرآلات ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد
  • تامین کننده مواد خام صنایع الکترونیـک، صنایع آب و گاز، صنایع برودتی، صنایع روشـنایی، صنایع ساختمانی، صنایع قفـل، صنایع نسـاجی، صنایع خـودرو و صنایع دفاعی در زمینه های عناصر مسی و آلیاژهای برنجی